[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House.Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ไดซิน จำกัด, บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ไดซิน จำกัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา   [:]