บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 18 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา