บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอส. ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด.โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา