[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา       [:]