บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรม บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา