บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัดโดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ ด้วยการจัดการข้อมูลจากผลการวัด” ให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคกลางและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม รวมทั้งสิ้น 130 บริษัท จำนวน 250 คน หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยเน้นข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล (Digital System) และกระบวนการประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลจากผลการวัด (MeasureLink) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพปัจจุบัน วิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย คุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิศวกรรม และ คุณพจมา เปรมผาตินาถ วิศวกรฝ่ายขาย จากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งทีมงานด้านเทคนิคของบริษัท สุมิพล จำกัด ทั้งได้มีการจัดนิทรรศการย่อยด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่บริษัท สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย: Machining Tools (M1), Measuring Tools (M2) และ Maintenance Tools (M3) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย เฉพาะเครื่องมือวัดของมิตูโตโย ได้นำเครื่องมือวัดระดับต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools), เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) และเครื่องมือวัด 3 แกน หรือ CMM (Coordinate Measuring Machine) สาธิตให้ชม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก การฝึกอบรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมถ้วนทั่วสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัดโดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ ด้วยการจัดการข้อมูลจากผลการวัด” ให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคกลางและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม รวมทั้งสิ้น 130 บริษัท จำนวน 250 คน หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยเน้นข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล (Digital System) และกระบวนการประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลจากผลการวัด (MeasureLink) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพปัจจุบัน วิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย คุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิศวกรรม และ คุณพจมา เปรมผาตินาถ วิศวกรฝ่ายขาย จากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งทีมงานด้านเทคนิคของบริษัท สุมิพล จำกัด ทั้งได้มีการจัดนิทรรศการย่อยด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่บริษัท สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย: Machining Tools (M1), Measuring Tools (M2) และ Maintenance Tools (M3) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย เฉพาะเครื่องมือวัดของมิตูโตโย ได้นำเครื่องมือวัดระดับต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools), เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) และเครื่องมือวัด 3 แกน หรือ CMM (Coordinate Measuring Machine) สาธิตให้ชม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก การฝึกอบรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมถ้วนทั่วสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น