[:th]
บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์ฯให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมร่วมกับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ การฝึกอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 145 บริษัท จำนวน 280 คน เต็มความจุของห้องประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยเน้นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ พร้อมระบบประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย มีหัวข้อหลัก • เทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติประเภทต่างๆ ตั้งแต่เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools), เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) และเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ 3 แกน  (CMM) • การวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดกลุ่มเลนส์และการแสดงผลด้วยภาพ • ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย U-Wave (Measurement Data Wireless Communication) • โปรแกรมการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (MeasurLink) • ความสำคัญของการสอบเทียบและการแปรผลในระบบมาตรวิทยาด้านมิติ   โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ และทีมวิศวกร จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้บรรยายประกอบเอกสารและภาพสไลด์   ได้มีการจัดนิทรรศการย่อยด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่บริษัท สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย:Machining Tools (M1), Measuring Tools (M2) และ Maintenance Tools (M3) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย เฉพาะด้านเครื่องมือวัดของ มิตูโตโย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้นำเครื่องมือวัดระดับต่างๆ ทั้งเครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools), เครื่องมือวัดหลัก(Measuring Instruments) และเครื่องมือวัด 3 แกน หรือ CMM (Coordinate Measuring Machine) สาธิตให้ชมและสัมผัสการใช้งาน  ในส่วนของบริษัท สุมิพล ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย   ได้สาธิตบริการซ่อมและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. ซึ่งสุมิพลเป็นแห่งเดียวที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ให้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และการดูแลบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล   บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ครอบคลุมงานทุกประเภทมีประสบการณ์อันยาวนาน 25 ปี พร้อมที่จะให้บริการด้านเทคนิค ตั้งแต่แนะนำการเลือกใช้สินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน การเตรียมสต็อคพร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว การพัฒนาการผลิตและลดต้นทุน ระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นเช่นปัจจุบัน บริษัท สุมิพลฯ เป็นบริษัทเดียวในวงการเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมมาเป็นเวลาช้านาน โดยจัดฝึกอบรมทางเทคนิคให้แก่ลูกค้า สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตามความต้องการของลูกค้า ท่านสามารถติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านการฝึกอบรมได้ตลอดเวลา  
[:]