บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพ“ โดยทีมวิศวกรจากศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา