บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโลหะวิทยาในการวิเคราะห์ความเสียหาย” จัดโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) โดยได้นำเครื่องมืออุตสาหกรรมในกลุ่ม เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Measuring Tool) ของ Mitutoyo เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการย่อยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทฯเป็นผู้บรรยายแนะนำให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา