บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำ แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก (3M Products Group) ได้แก่เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (M1: Machining Tool) เครื่องมือวัดละเอียด (M2: Measuring Tool) เครื่องมือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง (M3: Maintenance Tool) พร้อมบริการครบวงจร ได้ประกาศเปิดตัวสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเมนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้ย้ายฐานการผลิตและลงทุนใหม่มุ่งสู่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ท่ามกลางแขกเหรื่อที่เป็นลูกค้าหลักรายสำคัญ ผู้ผลิตชั้นนำที่สุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งจากต่างประเทศและที่มีสำนักงานภายในประเทศ รวมถึงข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั่งมากกว่า 300 คน ในพิธีได้มีการกล่าวต้อนรับและรายงานโดย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด และแขกผู้มีชื่อเสียงร่วมกล่าวแสดงความยินดี คือ คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณนคร ศิลปอาชา ซึ่งทั้ง 2 ท่านต่างกล่าวชื่นชม บริษัท สุมิพลฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ และได้ให้บริการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก มีความโดดเด่นในการสนับสนุนหน่วยงานราชการในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการอบรมแต่อย่างใด     บริษัท สุมิพลฯ ได้แสดงความจริงใจในกิจกรรมเหล่านี้ เป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น “รางวัลเข็มเสมาคุณูปการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักจากกระทรวงแรงงาน “รางวัลเกียรติยศนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ รวมถึง “รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์” จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง แสดงความเป็นบรรษัทภิบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้มอบ เมื่อปลายปี 2554 ในขณะเดียวกันบริษัท สุมิพล จำกัด ก็ได้ประกาศวิสัยทัศน์ว่าจะไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่จะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเวลาอันใกล้ ในโอกาสเดียวกัน คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่ม Amata Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นิคมอมตะนครก็ได้กล่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในช่วงงานเลี้ยงฉลองว่า นอกจากอมตะกรุ๊ปจะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแก่โรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็มีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านทักษะให้แก่บุคลากรของลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบริษัท สุมิพลฯ มีศักยภาพและถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญ     ปิดท้ายโดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นต่อยอดการให้บริการที่สมบูรณ์แบบของบริษัท สุมิพลฯ มุ่งสู่การเป็น “ศูนย์รวมบริการเทคนิคด้านเครื่องมือ” (Total Tool Solutions) โดยร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรกลที่มีนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ จัดให้มีศูนย์สาธิตการพัฒนาเทคนิคเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง พิธีเปิดสำนักงานภาคตะวันออกของบริษัท สุมิพล จำกัด ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจในความพร้อมที่แสดงให้เห็นชัดเจน และได้รับคำชมเชยจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างถ้วนหน้า     ในวาระพิเศษวันเดียวกันนี้ เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ผู้ก่อตั้งนาวาลำนี้ เกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท สุมิพล เล่าถึงความเป็นมา “นับจากก้าวแรกที่บริษัท สุมิพล จำกัด ถือกำเนิดขึ้น ณ ถนนเอกมัย เมื่อปี 2531 จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมประเภทงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ จากแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงทศวรรษแรกมุ่งหวังที่จะขยายงานให้เป็นศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมในอนาคต จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง สุมิพล ก็สามารถจัดหาสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ”   ในก้าวย่างที่สอง “สุมิพลได้ขยายสินค้าจากที่มีเพียงเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือวัดละเอียดระดับโลก เข้ามาเสริมทำให้การดำเนินงานรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และในช่วงทศวรรษที่สอง สุมิพลก็ได้ขยายกิจการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่บนถนนอ่อนนุชเมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 20 ปีด้วย” พร้อมทั้งได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือบำรุงรักษา เป็นการเติมเต็มให้ครบทุกกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ได้มีการรีแบรนดิ้งโลโก้ (Logo) ของบริษัทฯใหม่แสดงความเป็นมืออาชีพของการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมและบริการที่ครบวงจร ถึงวันนี้เป็นการย่างเข้าสู่ทศวรรษที่สาม ซึ่งเป็นจังหวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้ผลิตจากทุกสายต่างมุ่งสู่ภาคตะวันออกเป็นหลัก สุมิพลจึงตัดสินใจขยายงานโดยสร้างสำนักงานภาคตะวันออก ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว “สำนักงานแห่งใหม่มีความพร้อมสรรพในการให้บริการทุกด้าน รวมถึงการที่บริษัท “มิตูโตโย” ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก จัดตั้งห้องโชว์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีล่าสุดและศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการวัด ณ สถานที่แห่งนี้ โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และเป็นวาระครบรอบ 25 ปี ของสุมิพลพอดี” และในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมประกอบกับความพร้อมของทีมงานสุมิพล ตั้งแต่ต้นปี 2556 ที่ผ่านมา สุมิพลได้เริ่มเดินหน้าขยายงานจัดจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า กัมพูชา และ ลาว โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดหลากหลายผลิตภัณฑ์     ท้ายที่สุดคุณจิระพันธ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเปิดสำนักงานภาคตะวันออก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวสุมิพลทุกคนว่า “สุมิพลเติบโตจากบริษัทเล็ก ๆ แต่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิต พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะการยึดมั่นในจรรยาบรรณประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ณ วันนี้ สุมิพลได้ทำทุกสิ่งที่ตั้งใจจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่ความเป็น “ศูนย์สรรพเครื่องมืออุตสาหกรรม” (Industrial Tools Emporium) เพื่อสนองตอบทุกความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าตลอดไป”