บริษัท สุมิพล จำกัด ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2556 แสดงศักยภาพของความพร้อมการปฏิบัติงาน ในพิธีเปิดทำงานวันแรก (Kick Off) ประจำปี 2556 และโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวถึงนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานรับทราบเพื่อเตรียมสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา