บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมครบวงจร ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2531 ครบรอบ 30 ปี (3 ทศวรรษ) ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ในปี 2562 เป็นปีที่ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ซึ่งสุมิพลได้มีการปรับรูปโฉมในด้านธุรกิจหลายประการอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ การขยายผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายครอบคลุมเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และปรับเปลี่ยนแนวการขายจากการเน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกต่อการจัดซื้อจัดหาในแหล่งเดียว เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 3 Solutions (The Total Industrial Service Provider) คือ Machining Solution, Measuring Solution และ Factory Automation Solution ล่าสุดได้เปิดตัวสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) และสำนักงานภาคตะวันออก อมตะซิตี้ระยอง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ความสำเร็จของสุมิพลตลอด 30 ปีเจริญเติบโตก้าวหน้ารับใช้วงการอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง   หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของสุมิพลที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของวงการเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมในปัจจุบัน จึงให้เกียรติมาสัมภาษณ์คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อลงในคอลัมน์ “ซีอีโอโฟกัส ฉบับพิมพ์วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562” หน้า 21 ท่านผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่นี่ https://1th.me/Xgpzz