ณ สถาบัน​พัฒนา​บุคลากร​ใน​อุตสาหกรรม​ยานยนต์​และ​ชิ้นส่วน​อะไหล่​ยานยนต์​ (AHRDA​)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรวิทยาด้านมิติ" หัวข้อ "ระบบจัดการข้อมูลการวัดแบบอัตโนมัติ" ตามโครงการ​ "พัฒนาสมรรถ​นะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน​ประกอบการ จำนวน 22 คน จาก 17 สถานศึกษา " จัดโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาค​รัฐ​และ​เอกชน​เพื่อ​ผลิต​และ​พัฒนา​กำลัง​คน​อาชีวศึกษา​ (อ.กรอ.อศ.)​ กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน​ ณ สถาบัน​พัฒนา​บุคลากร​ใน​อุตสาหกรรม​ยานยนต์​และ​ชิ้นส่วน​อะไหล่​ยานยนต์​ (AHRDA) ซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562