Integrating Technology for Your Productivity. Visit Us at Metalex 2019 วันที่ 20-23 พ.ย. 2562 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ 103 บูธ BS29   พบกับทุกคำตอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ครบครันสินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับโรงงานให้แข่งขันได้ พร้อมโปรโมชั่นอีกมากมาย   Integrating Technology for Your Productivity สุมิพลฯ ได้ผสมผสานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเครื่องมือหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก นำเสนอเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์การผลิตในยุคปัจจุบัน ลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มศักยภาพการควบคุมคุณภาพ พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากผู้ผลิตและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การวัดละเอียดด้านมิติ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ IoT   Production and Quality Visualization by IoT จัดแสดงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิต Factory IoT ทำให้รู้สถานะแบบเรียลไทม์ อาทิเช่น จำนวนชิ้นงาน จำนวนของเสีย เวลาในการตัดงาน และการประเมินประสิทธิภาพการผลิต ด้วย IoT Data Management Platform จาก Denso นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงได้ทันท่วงที ลดความสูญเปล่า แก้ปัญหาเชิงป้องกัน ช่วยให้การตัดสินใจวางแผนเครื่องจักรและกำลังคนได้อย่างคุ้มค่า ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง     Smart Automation Line ภายในงานโชว์ไลน์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การหยิบวัตถุดิบด้วยหุ่นยนต์ เข้าเครื่องจักร CNC Milling, หยิบงานสำเร็จออกจากเครื่องจักรแล้วทำการวัดด้วย In-line CMM เพื่อตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกงานแบบ 100% ประกอบด้วย 1. Fanuc Robodrill เครื่องกลึง CNC แบบ Mass Production คุณภาพสูง 2. Fanuc Robot หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน 3. Mitutoyo Mach 3a เครื่อง CNC CMM แบบ In-line 4. IoT Data Server ทำหน้าที่ Middleware เชื่อมต่อข้อมูลในสายการผลิตเพื่อแสดงผล 5. McFrame Motion โปรแกรมและฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เวลา ลักษณะการเคลื่อนไหวของคนต่างๆตามพื้นที่หน้างาน เพื่อการปรับปรุงสายการผลิตที่มีคุณภาพและแม่นยำมากที่สุด   บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ “3 Solutions”     Machining Solutions ให้คำปรึกษาพัฒนากระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การเลือกใช้เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ ครบในที่เดียว เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และต้นทุนที่แข่งขันได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตปัจจุบัน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนการผลิต
  • ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น คุณภาพชิ้นงาน การเพิ่ม Tool life ของเครื่องมือตัด การลด cycle time เป็นต้น
  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดด้วยบริการซ่อม แต่งลับคม และการเคลือบผิวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
    Measuring Solutions ให้คำปรึกษาการวัดละเอียดด้านมิติ แนะนำเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งาน และยกระดับการควบคุมคุณภาพด้วยระบบจัดการข้อมูลการวัดสู่ยุค 4.0
  • ลดเวลา ลดความผิดพลาดจากการบันทึกแบบเดิมด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลการวัดแบบไร้สาย Mitutoyo U-Wave
  • จัดการผลการวัดและประมวลผลค่าทางสถิติแบบอัตโนมัติด้วย Mitutoyo MeasurLink ช่วยควบคุมและลดความผิดพลาดในการผลิต
  • ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือวัดด้วยการแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาที่ถูกต้อง และบริการซ่อมระดับมาตรฐานผู้ผลิต
    Factory Automation Solutions ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและ System Integration ระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ IIoT (Industrial Internet of Thing) เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และคุ้มค่าการลงทุน   พบกับ System Integration ที่คุณไว้วางใจได้ ขอแนะนำ P1 Automation Limited ผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบเชื่อมโยง เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (System Integrator : SI) ภายใต้เครือบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น เชี่ยวชาญการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ประสานเข้าเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนและอัพเกรดได้ พร้อมบริการหลังการขายและฝึกอบรมการใช้งาน   เปิดตัว Smart QC เป็นครั้งแรก พบกันที่บูธ 6I12 Hall 106 Robot X Zone ช่วยโรงงานเพิ่มศักยภาพระบบควบคุมคุณภาพด้วย “Smart Quality Control” โดยการออกแบบระบบอัตโนมัติและการวัดละเอียดเข้าด้วยกัน จัดการข้อมูลด้วยระบบ IoT แบบเรียลไทม์ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างได้ผลชัดเจน โดยทีมงานที่มีความชำนาญด้านมาตรวิทยา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และการใช้งานจริง การจัดแสดงและสาธิตประกอบด้วย 7 สถานี ดังนี้   สานต่อความคุ้มค่าด้วยโปรโมชั่น* 1. เมื่อสั่งซื้อเครื่องจักร CNC ภายในงาน รุ่นใดก็ได้ รับฟรี Cutting Tools มูลค่า 100,000 บาท 2. บริการวิเคราะห์และทดสอบเครื่องมือตัดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและต้นทุนที่ดีที่สุด เมื่อลงทะเบียนภายในงาน 3. บริการฝึกอบรม "Fundamental of Cutting Tool" เมื่อสั่งซื้อเครื่องมือตัดภายในงาน 4. ฟรี! “สอบเทียบ” เมื่อสั่งซื้อเครื่องมือวัดภายในงาน 5. บริการฝึกอบรม “การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัด"เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าในงาน *เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด