คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมเสวนาในงานสัมนา “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต” จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยความร่วมมือของสถาบัน AIST แห่งประเทศญี่น กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APICS) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ณ ศูนย์การประชุมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561