นิตยสาร MEGATech หนึ่งในผู้นำของวงการนิตยสารด้านเครื่องจักรกลและโลหะการ ได้ให้เกียรติลงบทสัมภาษณ์ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเปิดตัวโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังรายละเอียดในบทสัมภาษณ์

    megatech-jan-feb2015 megatech-jan-feb2015 megatech-jan-feb2015 megatech-jan-feb2015 megatech-jan-feb2015 megatech-jan-feb2015