เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Advanced Course for PCD & cBN Tools” ณ “ศูนย์บริการเทคนิค” (Tool Engineering Center) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต รวมถึงชมสายงานการผลิตของโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ในครั้งนี้มีลูกค้าเข้ารับการอบรมจากหลายอุตสาหกรรม รวม 20 คน จาก 7 บริษัท ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดในปฏิทินกำหนดการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ sumipol.magnetocloud.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1343   เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Advanced Course for PCD & cBN Tools” ณ “ศูนย์บริการเทคนิค” (Tool Engineering Center) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต รวมถึงชมสายงานการผลิตของโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ในครั้งนี้มีลูกค้าเข้ารับการอบรมจากหลายอุตสาหกรรม รวม 20 คน จาก 7 บริษัท   ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดในปฏิทินกำหนดการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ sumipol.magnetocloud.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1343