สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ณ  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 รอบ 4 วัน ซึ่งวันที่ 3-4 จะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากบริษัท สุมิพลฯ ร่วมบรรยายด้วย และในวันที่ 5-6 จะเป็นการทดสอบความสามารถมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจากการจัดงานทั้ง 4 วัน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในวันที่ 5 ผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องมือ Digimatic Micrometer ให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ด้วย