เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จำนวน 80 คน เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อที่สำคัญคือ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” (Precision Dimensional Measuring Instruments) และ “ปัจจัยที่มีผลต่องานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ” (Factors which Affect Machining) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตลอด 1 วันเต็ม   และในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษัทฯให้การอบรมนักเรียนจาก 3 สถาบัน รวม 136 คน จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จำนวน 43 คน วิทยาลัยเทคนิคตราด จำนวน 40 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ ช.เทค จำนวน 53 คน  โดยในช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัด” ในช่วงบ่ายคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่อที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ   การฝึกอบรมทั้ง 2 วัน รวมถึงการดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ   โครงการ  “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ”  ดังกล่าว เป็นหลักสูตร 1 วันที่บริษัทฯจัดให้กับสถาบันการศึกษาเน้นระดับอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1262