SIMTEC ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้แทน 5 หน่วยงานความร่วมมือ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม  นำโดย ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นายบรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ  นายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และนายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25–26 สิงหาคม 2565

 

จัดฝึกอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะระดับ ปวส. 59 สถานศึกษาทั่วประเทศ

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,075 คน จาก 59 สถานศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่

1. วิทยาลัยการอาชีพพุ่มพวง 2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 3. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 4. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 5. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 6. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
7. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 8. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 9. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 10. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 11.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 12.วิทยาลัยเทคนิคพังงา
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง  14.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 15. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 16. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 17.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 18. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
19.วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 20.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 21. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 22. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 23. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 24.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
25.วิทยาลัยเทคนิคระนอง 26. วิทยาลัยการอาชีพการญจนบุรี 27. วิทยาลัยเทคนิคตราด 28. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 29.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  30.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
31. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 32. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 33. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 34. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 35. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 36. วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
37. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 38. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 39. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 40. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
41. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดร 42. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 43. วิทยาลัยการอาชีพการญจนาภิเษกหนองจอก 44. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคนิคการผลิต 45. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
46. วิทยาลัยเทคนิคไออาร์พีซี 47. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 48. วิทยาลัยเทคนิคเลย 49. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 50. วิทยาลัยเทคนิคตาก 51. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
52. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  53.วิทยาลัยเทคนิคเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 54. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 55. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 56. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 57. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
58. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 59. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ แผนกเทคนิคการผลิต

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบประเมินผลจากครูผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรของ 5 หน่วยงานความร่วมมือด้วย

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=ED1RJFj-_-M