เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้รับเกียรติจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (Amata City Japanese Society : ACJS) นำโดย Mr. Toshiaki Yamaguchi ประธานกรรมการ Sumitomo Electric Wiring Systems (Thailand) Limited ในฐานะประธาน ACJS ร่วมประชุมจำนวนเกือบ 40 บริษัท  โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec ร่วมให้การต้อนรับ นายจิระพันธ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบัน SIMTec พร้อมวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รองรับความเจริญเติบโตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ และได้พาชมสถานที่ของสถาบัน SIMTec ห้องฝึกอบรมต่างๆ และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลัง Smart Warehouse ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการ   ในโอกาสเดียวกันก็ได้ร่วมปรึกษาหารือในการที่จะจัดฝึกอบรมด้านทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งสถาบัน SIMTec กำลังวางกำหนดหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ACJS พร้อมกันไปด้วย