ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จำนวน 200 คน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ซึ่งในวันนั้นได้รับเกียรติจากอาจารย์เค้ก-ภาณุนันท์ จากบริษัท Pasona บรรยาย หัวข้อ “Job Hunting “ ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว