วารสารที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงอุตสาหกรรมมายาวนาน “Asia Pacific Plant Management” (พิมพ์ 2 ภาษา อังกฤษ-ญี่ปุ่น) ฉบับครบรอบ 16 ปี ได้ให้เกียรติขึ้นปกและลงบทสัมภาษณ์ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ และการให้บริการลูกค้าที่เน้นความใกล้ชิดยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดในบทสัมภาษณ์