บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติในภาคอุตสาหกรรมถึง 26 พารามิเตอร์ แบ่งเป็นบริการสอบเทียบ ณ ห้องปฏิบัติการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (In-house) 20 รายการ และบริการสอบเทียบ ณ สถานที่ตั้งของเครื่องมือวัด (On-site) 6 รายการ

ในโอกาสที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองครั้งนี้ จึงขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) ของ Mitutoyo ฟรี! สอบเทียบนอกสถานที่ครั้งถัดไป 1 ครั้ง และลด 50% สำหรับเครื่องเดิม รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษ ลด 50% สำหรับเครื่องมือวัดทั่วไป (Small Tools)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

 

สนใจโปรโมชั่น ติดต่อเราที่นี่