สอท. ได้จัดตั้ง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น และได้จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสถาบันฯคนแรก ในโอกาสนี้นิตยสาร MEGATech ฉบับเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ได้ลงข่าวนี้ พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษประธานสถาบันฯ ดังที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารดังกล่าว เชิญทุกท่านอ่านรายละเอียดได้ตามอัธยาศัย คลิก อ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ