เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมาคณะอาจารย์จากแผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ทั้งในส่วนของห้องฝึกอบรมสัมมนาและเครื่องจักรอุปกรณ์อันทันสมัย พร้อมสัมผัส “Learning Factory” ดูการทำงานระบบต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป