คณะอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน SIMTEC

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวนทั้งสิ้น 90 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบัน SIMTec และเยี่ยมชม  “Learning Factory” โดยมีทีมผู้บริหารของ SIMTec ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิศวกรรมบริการของบริษัทผู้ผลิต DMG MORI และ MITUTOYO ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุค Industry 4.0