คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าศึกษาดูงาน LEARNING FACTORY SIMTEC

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และนายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชม Learning Factory; Smart Production Line พร้อมชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรของสถาบันฯ

 

คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าศึกษาดูงาน LEARNING FACTORY SIMTEC