บริษัท KYB

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดยแผนกขายตรงผู้ผลิต สำนักงานชลบุรี และแผนกบริการด้านเทคนิคการวัดจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะทำงาน บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโช๊ค รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด