บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต “Intermach 2018” ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และระบบการผลิตอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ แบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่น FANUC DMGMORI และ NACHI มาแสดงอย่างครบครัน ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาศสัมผัสการทำงานในทุกความต้องที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ภายในงานได้จัดรายการสมนาคุณพิเศษ ซื้อเครื่องจักรแถมเครื่องมือตัดเเต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting tools ของ Sumitomo, OSG, เเละ Tooling System ของ Big Daishowa) มูลค่ากว่า 100,000 บาท ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   นอกจากนั้นยังมีส่วนของกิจกรรมพิเศษ ซึ่งยังไม่เคยจัดขึ้นมาก่อน คือ การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการวัดใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีอนาคต” และการเสวนาหัวข้อ “มาตรฐานการวัดในอนาคตและเทคโนโลยีระบบการวัดอัตโนมัติสมัยใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Silk 1-2 โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท ยูบีเอ็มเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด   ผู้บรรยายเเละร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาจารย์ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน คุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และคุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินรายการ โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 100 คน จาก 50 บริษัท นอกจากนั้นบริเวณหน้าห้องบรรยาย ยังได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการย่อยระบบการเชื่อมต่ออัตโนมัติ “Data Management System” ของ Mitutoyo ที่จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการวัดได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งได้รับความสนใจสอบถามจากผู้เข้าร่วมงานเพราะตอบโจทย์การวัดได้ตรงประเด็น   บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทตลอดทั้ง 4 วัน ของ Intermach 2018