เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายวิโรจณ์ ทองเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และคณะผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะทำงานโครงการพัฒนาควบคุมมือกลแมคคาทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ในระดับอาชีวศึกษารวม 30 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และคณะทำงานของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่