เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2665 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจำนวน 22 ท่านจาก 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเขมาภิรตาราม โรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนปากเกร็ด และ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อีก 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ในภาคการศึกษา และพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา สู่การสร้างอาชีพที่มีความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0