คณะผู้บริหารกลุ่ม สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เยี่ยมชม SIMTEC LEARNING FACTORY และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT นำโดย ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณเสรี เนตรหัสนัยน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ “SIMTec  Learning Factory” ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  พร้อมร่วมหารือแนวทางสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรในอนาคต

 

คณะผู้บริหาร SAT ร่วมหารือด้านการสนับสนุนหลักสูตรจัดการฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัท สุมิพลฯ และในเครือ

 

 

คณะผู้บริหาร SAT เยี่ยมชมห้องการเรียนรู้มาตรวิทยาเพื่อการผลิต “Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology”