เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ และร่วมหารือด้านความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)