เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 3  ท่าน เดินทางเข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)