เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน Automotion  พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)