เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายทรงภพ ทองเอี่ยม ผู้จัดการแผนกวางแผนการขาย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)