เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Supervisor ขั้นเทพ” รุ่นที่ 4 ตามโครงการการพัฒนาคนและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อยกระดับความรู้ในด้านทักษะและการบริหารจัดการทีม รวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน และ QCDSE จัดขึ้นโดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สถาบัน SIMTEC