เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นางสาวจารุศรี จิรวิสิฐกุล ผู้แทนจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและคณะฯ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ณ สถาบัน SIMTEC