เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร พร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)