เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายสามารถ แช่มชื้น ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบัน SIMTEC