เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน จำนวน 20 ท่าน โดยมี นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของด้วยเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)