เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับและพาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)