เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ดร.เอก​บุตร​ อยู่​สุข รองคณบดี ​คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ และ​ ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละ​มัย ประธาน​หลักสูตร​เทคโนโลยี​อัตโนมัติ​และ​หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กาญจนบุรี​ ร่วมประชุมความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบัน SIMTEC