เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบรางวัลใน “การเเข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม” ที่จัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ผลการแข่งขันทักษะวัดละเอียด ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคเลย
ผลการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลรองชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี