เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวุฒิพงศ์ ศิราไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. – SHT) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิตหลักสูตร “เทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คณะครูผู้สอนประจำหลักสูตรของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรม Thai Engineering Center (Ti-Tec) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และอนุกรรมการฯ ร่วมงาน

หลังจบกิจกรรมฝึกอบรม Mr. Yasushi Goda กรรมการผู้จัดการ SHT ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม Ti-Tec SHT นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา