เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง” ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) สถาบันสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566  ณ สถาบัน SIMTEC