เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในโอกาสวันครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา โดยในพิธีดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ตามที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตลอดปีที่ผ่านมาด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม