เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล” (ภาคปฏิบัติ) อบรมโดยทีมวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC  โดยมี นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ร่วมด้วย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายดนัย บำรุงยา รองผู้จัดการฝ่ายขาย (Deputy Manager) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี (อมตะซิตี้ระยอง) พร้อมคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและคณะครู

 

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมนำร่องการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ EEC MODEL TYPE A จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย