เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี (DSD 30 PRACHINBURI) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (OMRON) ร่วมเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การใช้งานเซนเซอร์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอุตสาหกรรม ตามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานข้างต้น จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566

โดยมี นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร TAPMA นายนพพร สายทอง Product Marketing Manager นายเอกวัชร์ ฟองเหม Assist Product Marketing Manager และ นายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ Education & Training Manager บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ร่วมเปิดการฝึกอบรมฯ  ณ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี